525687
609362
690464
615256
646612
778419
576046
571776
624423
525987
503321
637830
626825
377060
690369
620357
710761
617029
779046
376777
647385
778779
Markierung des angezeigten Buches
502570
711478
625869
377314
689171
503016
377602
617123
645950
376804
690350
617145
617135
711172
778473
617127
617218
617227
575872
390286
624992
706349
377707
617365
645678
625732
646482
561674

Léger
oeuvres de Fernand Léger (1881-1955)

Verfasser: Claude Laugier, Michèle Richet, Fernand Léger
Verlag: Paris: Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne, 1981
Umfang: 160 S.
ISBN: 2-85850-086-X
Inhaltsverzeichnis
Link zum SGBN

Aktuelle Position

Laufmeter: 16.0
Tablar: I
Aktualisiert am: 23.02.2018
Buch