710676
525727
561726
390122
614829
404119
646098
711082
615000
626800
711682
638288
711800
404097
625615
575711
645722
626831
646600
646634
503300
Markierung des angezeigten Buches
503297
625527
396389
377580
404108
646615
646036
377210
646007
620496
645985
525561
645923
624582
647238
620738

Balthus
[exposition 29 mai - 29 août 1993] Musée de Beaux-Arts Lausanne

Verfasser: Balthus, Jean Leymarie
Verlag: Genève: Ed. d'Art Albert Skira, 1993
Umfang: 115 S.
ISBN: 2-940027-05-6
Link zum SGBN

Aktuelle Position

Laufmeter: 6.7
Tablar: B
Aktualisiert am: 13.08.2012
Buch