660771
660848
377451
624478
502707
396738
617300
390285
638386
779089
646273
390491
646493
615337
396566
646821
404031
625131
502218
576012
575578
637965
624765
647291
620354
647073
620802
614540
376786
376275
525679
576071
Markierung des angezeigten Buches
617065
620181
620817
620744
376402
608974
575554
562100
646903
646888
711629
645837
638436
403965
525841
620800
645841
646175
647123
779071
575451
390278

Ruscha, Edward
Catalogue raisonné of the paintings

Verfasser: Edward Ruscha
Verlag: New York: Gagosian Gallery, 2003
Umfang: 436 S.
ISBN: 1-880154-91-9
Link zum SGBN

Aktuelle Position

Laufmeter: 1.8
Tablar: B
Aktualisiert am: 16.01.2018

Schlagwörter

Geschichte 1958-1970 Fotografie
Buch