616859
390396
779061
404061
403969
711756
575904
620505
396371
562299
647206
396739
561708
625822
624891
505287
396369
389959
620880
647367
525862
660800
Markierung des angezeigten Buches
646210
403983
711328
645659
617070
645833
626833
646167
575916
646148
502451
646174
710814
647462
646249
575973
390047

Art et Révolution
la flamme d'octobre

Verfasser: Michaïl Guerman
Verlag: Paris: Editions Cercle d'Art, 1977
Umfang: 1 Band
ISBN: 2-7022-0116-4
Link zum SGBN

Aktuelle Position

Laufmeter: 4.6
Tablar: A
Aktualisiert am: 21.03.2018

Schlagwörter

Russland Kunst Revolution
Buch